Запитання та відповіді

Часті запитання та відповіді на них

Часті запитання та відповіді на них

ОСББ  - це об'єднання власників житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку для спільного управління житловим будинком, місцями загального користування та прибудинковою територією. 


ОСББ може самостійно:


 • визначати рівень квартирної плати;
 • визначати розмір внесків на утримання будинку;
 • визначати черговість проведення поточного ремонту і контролювати його якість;
 • визначати структуру управління будинком;
 • контролювати безпеку проживання у будинку та використання прибудинкової території та ін.


В першу чергу перед створенням ОСББ необхідно ознайомитись із основною законодавчою базою:


Закони України:Накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:Органами управління об'єднання є загальні збори співвласників, правління та ревізійна комісія об'єднання. 


Загальні збори

 • є вищим органом управління об'єднання;
 • скликаються не рідше одного разу на рік;
 • рішення загальних зборів є обов'язковим для всіх співвласників;
 • затверджують статут об'єднання;
 • обирають членів правління;
 • приймають рішення про використання спільного майна;


Правління

 • є виконавчим органом об'єднання і підзвітне загальним зборам;
 • обирає голову правління з числа членів правління;
 • здійснює керівництво поточною діяльністю об'єднання;
 • здійснює підготовку кошторису, балансу та річного звіту; розпорядження коштами;
 • ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об'єднання;


Ревізійна комісія (ревізор)

 • обирається на загальних зборах з числа співвласників або приймається рішення  про залучення аудитора;
 • порядок діяльності та кількісний склад  затверджуються загальними зборами;
 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю  правління;


Об’єднання самостійно визначає порядок управління  багатоквартирним будинком та може змінити його згідно закону та статуту об'єднання. 

Рішення на Загальних Зборах приймаються шляхом відкритого поіменного голосування.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували співвласники (їхні представники), які разом мають більше 50% від загальної кількості голосів співвласників.

Рішення про:

 • визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників;
 • затвердження річного кошторису;
 • порядок управління та користування спільним майном;
 • передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна;
 • про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд 

- вважається прийнятим, якщо за нього проголосували співвласники (їхні представники), які разом мають не менш як 2/3 від загальної кількості голосів співвласників

З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували співвласники (їхні представники), які разом мають більше 50% від загальної кількості голосів співвласників.

Рішення Загальних Зборів викладається письмово та засвідчується особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату його голосування («за» чи «проти»).